CIJENE ZA SEZONU 2017

KAMENE VILLE MARJAN

Cijene su izražene u EUR po danu.
U cijenu su uračunati svi troškovi, osim troška turističke takse, koja iznosi 1,00 EUR po osobi, po danu.